تست هوش و تمرکز (سری ۱۰)

مجله مراحم; تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 

 
******
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل: تست هوش و تمرکز (سری ۹)
 
جواب سوال شماره ۱:
 
باید ابتدا گوسفند رو به آن طرف پل ببرد، سپس برگردد و این بار گرگ را به آن طرف ببرد ولی باید گوسفند را برگرداند و علف را به آن طرف پیش گرگ ببرد و در آخر برگشته و گوسفند را به آن طرف ببرد.

 
 
جواب سوال شماره ۲:
 
تست هوش و تمرکز (سری 10)
 
 
۲۷ مثلث

 
 
جواب سوال شماره ۳:
 
طریق دوم در واقع عکس طریق اول است. در این طریق نیز سوختن دو سوم ساعت طول می کشد!

 
 
جواب سوال شماره ۴:
 
اشکال این عکس این هست که دست ها در آیینه قرینه نیستند.

 
 
جواب سوال شماره ۵:
کافیست مجموع اعداد را در اختلافشان ضرب کنیم که میشود ۱۵.
۷ + ۸ = ۱۵
۱× ۱۵ = ۱۵

مجله مراحم

 
حالا می رویم سراغ سوال های امروز:
 
۱. آزاد کردن زندانی فقط از این طریق است که به زندانی بگویید که چگونه می تواند با دو ظرف ۵ لیتری و ۷ لیتری که دارد یک وزنه ۶ لیتری درست کند! چرا که شرط باز شدن درب زندان و آزادی زندانی منوط به گذاشتن ۶ لیتر آب بر روی پدال قفل زندان است. زندانی باید با این دو ظرف آب را طوری جابه جا کند که در ظرف ۷ لیتری ۶ لیتر آب باشد تا آن را بر روی پدال زندان بگذارد تا قفل زندان باز شود. چگونه ممکن است؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 10)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۲. شماره پارکینگی که ماشین در آن پارک شده چند است؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 10)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
۳. کارآگاه در حال عبور از خیابان بود که ناگهان صدای شلیک اسلحه ای را از رستوران نبش خیابان شنید. کارآگاه به سرعت وارد رستوران شد و دید صاحب رستوران تیر خورده است. او با نگاه به اطراف متوجه شد که اسلحه روی میز بود. به نظر می رسید که او با یک شلیک به سرش خودکشی کرده است. پلیس به این نتیجه رسید که او خودکشی کرده چون رستورانش در حال ورشکستگی و مصادره توسط بانک بوده است. و البته یادداشت به جا مانده دست خطی شبیه خط صاحب رستوران داشت؛ اما کارآگاه به نتیجه تحقیقات و انجام خودکشی مشکوک بود. آیا شما دلایل کارآگاه برای نفی خودکشی را می دانید؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 10)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
۴. مردی ماشینش رو توی یک پارکینگ هتلی پارک کرد و تمام ثروتش را از دست داد. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 10)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: