تست هوش و تمرکز (سری ۲)

مجله مراحم; تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 

 
مثل همیشه با ما همراه باشید.
 
******
 
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل، یعنی تست هوش و تمرکز (سری ۱):
 

جواب سوال شماره ۱:

مادر: الهه | فرزند: مهناز، یک ساله، مادر: باران | فرزند: رضا، دو ساله، مادر: یلدا | فرزند: دانیال، سه ساله، مادر: یگانه | فرزند: یکتا، چهار ساله. و جواب معما، رضا ، ۲ ساله فرزندِ یلدا بود.

 
جواب سوال شماره ۲:
 
چون عدد ۱۰ (ده) يک عدد زوج است نمي توان اون رو به سه عدد فرد تقسيم کرد.

اما جهت انجام اين کار در استکان ۱ (يک) مهره ، در ليوان ۷ (هفت) مهره و در پارچ ۲ (دو) مهره قرار مي دهيم و استکان را داخل پارچ ميگذاريم. به اين صورت در هر ظرف تعداد مهره ها عددي فرد مي شود.
با توجه به اينکه اندازه استکان از پارچ کوچکتر است به راحتی آن را داخل پارچ قرار داده و به جواب معما ميرسيم.

 

جواب سوال شماره ۳:

 عدد اول ۱ است و عدد دوم ۱۱ یعنی یه دونه ۱

عدد دوم ۱۱ است و عدد سوم ۲۱ یعنی دو تا ۱
عدد سوم ۲۱ است و عدد چهارم ۱۲۱۱ یعنی یه دونه ۲ و یه دونه ۱
..
به همین ترتیب عدد هفتم ۱۳۱۱۲۲۲۱ است و عدد بعد آن طبق این قاعده برابر ۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱ است.

 
جواب سوال شماره ۴:
 
جواب: نگهبان شیفت شب هیچگاه نباید در شب بخوابد.
 

مجله مراحم

 
حالا می رویم سراغ سوال های امروز:
 
۱. یک مرد سیاه پوست که سرتاپا سیاه پوشیده است (کت و شلوار سیاه، جوراب سیاه، کفش سیاه، کلاه سیاه..) از وسط یک کوچه که تمام چراغ هایش خاموش است، در حال عبور است. ماشینی که چراغ هایش خاموش است هم وارد کوچه شد؛ اما وقتی به آن مرد رسید، فهمید که باید بایستد و ترمز کند. راننده از کجا فهمید؟

 

تست هوش و تمرکز (سری 2)
 

 

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 
 

مجله مراحم

۲. در جدول زیر به جای علامت سوال چه عددی باید باشد؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 2)
 

 

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۳. برای ساخت این بنا به ۲۷ مکعب کوچک نیاز است. سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمز است. پس از اتمام کار، چند مکعب کوچک فقط دو وجه آن قرمز است؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 2)
 

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
۴. فرض کنید جمعیت کره زمین دقیقا ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نفر باشد، از هر نفر یک دستش را انتخاب می کنیم. اگر بخواهیم تعداد انگشتان یک دست همه انسانها را در یکدیگر ضرب کنیم، به چه عددی خواهیم رسید؟ آیا می توانید بگویید این عدد چند رقم خواهد داشت؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 2)
 

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: