تست هوش و تمرکز (سری ۵)

مجله مراحم; تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 

******

 
 
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات تست هوش و تمرکز (سری ۴):
 
جواب سوال شماره ۱:

ابعاد جدول ۵ در ۵ است.

 
 
جواب سوال شماره ۲:
 
جواب ۱۰ می شود. از جمع رئوس مثلث اول و دوم رئوس مثلث سوم حاصل شده.
 

جواب سوال شماره ۳:

هواپیما ربا برای این ۱۱ چتر درخواست کرده که مقامات دولتی خیال کنند او میخواهد جان همه را نجات بدهد و چتر خراب به او ندهند!

 
 
جواب سوال شماره ۴:
 
پنج شنبه
 

مجله مراحم

 
حالا می رویم سراغ سوال های امروز:
 
۱. با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، به جای علامت سوال چه عددی را قرار دهیم؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 5)
 

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 
 

مجله مراحم

۲. تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید جایگزین علامت سوال کدام ابر باید جایگزین شود؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 5)
 

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
 
۳. ۹ تا بچه توی یه خونه هستن و هرکدوم دارن کاری انجام میدن…
۱. اتو میزنه ۲. تلویزیون میبینه ۳. آشپزی میکنه ۴. شطرنج بازی میکنه ۵. دوش میگیره ۶. رادیو گوش میده ۷. خوابیده ۸. لباس میشوره ۹. داره چیکار میکنه؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 5)
 

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۴. در یک عتیقه فروشی چند عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیا و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان بگویید ارزش حالت آخر چقدر است؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 5)

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

 
 

مجله مراحم

 
۵. در سکوت کامل معلم مشغول تدریس بود که ناگهان از آخرین ردیف کلاس صدای سوت شنیده شد. در این ردیف چهار دانش آموز بازیگوش نشسته بودند. (علی – تقی – جواد – مسعود)
معلم رو به آنها گفت: کی سوت زد؟ پاسخ ها چنین بود:
علی: تقی سوت زد.
تقی: جواد سوت زد.
مسعود: من نبودم.
و جواد گفت: تقی به دروغ می گوید که من سوت زده ام.

میدانیم که فقط یکی از این گفته ها صحیح است. آیا می توانید بگویید کی سوت زده؟

تست هوش و تمرکز (سری 5)
 
 

.

جواب سوالات شنبه منتشر می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: