تست هوش و تمرکز (سری ۶)

مجله مراحم; تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 
******
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل: تست هوش و تمرکز (سری ۵)
 
جواب سوال شماره ۱:
 
۹
 
در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید.
۷۳ = ۳۴۳ = ۳۳ – ۳۷۰
۶۳ = ۲۱۶ = ۲۳ – ۲۲۴
۹۳ = ۷۲۹ = ۱۳ – ۷۳۰
جواب سوال شماره ۲:
 
ابر شماره ۴
 
در هر سطر و ستون، ابر سوم حاصل برآیند دو ابر دیگر است.
اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.
 
جواب سوال شماره ۳:

دارد با شماره ۴ شطرنج بازی میکند.

 
جواب سوال شماره ۴:

پاسخ: ۳۳۰ میلیون تومان!
در سه ردیف بالا، در مجموع از هریک از اشیا، سه قلم موجود است. پس اگر همه آنها راباهم جمع کنیم (و ارزش عددی آنها را) از هریک از چهار شی عتیقه، سه عدد داریم. پس آن را به سه تقسیم می کنیم و به راحتی به جواب میرسیم. به این ترتیب برای بدست آوردت جواب احتیاجی به محاسبه ارزش تک تک اشیا وجود ندارد. اگرچه قیمت هریک از این اشیاء عتیقه هم به شرح زیر است:
خمره: ۱۲۰ میلیون آباژور: ۶۰ میلیون شمعدان: ۷۰ میلیون ساعت: ۸۰ میلیون
 
جواب سوال شماره ۵:

پاسخ: کار مسعود بوده.
۱. اگر حرف علی راست باشه حرف مسعود هم راست میشه. (۲ جواب درست که مخالف با فرض است)
۲. اگه تقی راست گفته باشه بازم مسعود راست میگه (۲ جواب درست که مخالف با فرض است)
۳. اگه جواد دروغ بگه مرحله ۲ بدست میاد.
پس باید جواد راست گفته باشه و بقیه دروغ گفته باشن و کار مسعود باشه.
 

مجله مراحم

حالا می رویم سراغ سوال های امروز:

 
۱. به جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیرد؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 6)
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود

 

مجله مراحم

۲. در گودالی به طول ۶۵۶ سانتیمتر و به عرض ۴۸۳ سانتیمتر و ارتفاع ۲۵۱ چند متر مکعب خاک وجود دارد؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 6)
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود

 

مجله مراحم

 
 
 
۳. چند حالت برای قراردادن شکل الف داخل شکل زرد رنگ وجود دارد؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 6)
 
پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود
 

مجله مراحم

۴. پدری وصیت میکند تا پسرانش ۱۷ شتر او را بین خود بدون کشته شدن شترها به این صورت تقسیم کنند:
 
یک دوم شترها به پسر بزرگ تر برسد.
یک سوم شترها به پسر وسطی و یک نهم شترها به پسر کوچکتر برسد.
چون پسرها نتوانستند شترها را بین خود به همین نسبت تقسیم کنند با هم اختلاف پیدا کردند. شما برای حل مشکل چه پیشنهادی دارید؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 6)
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود

 

مجله مراحم

 

۵. با توجه به دنباله ی موجود، جای علامت سوال چه عددی باید باشد؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 6)
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: