تست هوش و تمرکز (سری ۸)

مجله مراحم; تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 
******
 
 
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل: تست هوش و تمرکز (سری ۷)

 
جواب سوال شماره ۱:
 
اگه دقت کرده باشین قتل روز چهارشنبه گزارش شده. از وسایلی که پشت در خونه پیرمرد بوده بعد از روز دوشنبه دیگه براش روزنامه نیاوردن. قاتل روزنامه رسان بوده چون میدونسته که پیرمرد مُرده و دیگه براش روزنامه نیاورده.
 
جواب سوال شماره ۲:

۵۱۱۱۰۸
 
جواب سوال شماره ۳:
 
گزینه ۴
 
جواب سوال شماره ۴:
 
۴۵ دقیقه
در ۲۴ ساعت خواهیم داشت:
 
شیر آب سرد، ۸۰ وان با این ظرفیت را پر میکند.
شیر آب داغ، ۹۶ وان با این ظرفیت را پر میکند.
۱۴۴ وان حمام با شرایط مسئله، تخلیه خواهد شد. در نتیجه خواهیم داشت: ۳۲ = ۱۴۴ – ۹۶ + ۸۰ که ۳۲ وان در طول بیست و چهار ساعت خالی میشود. با توجه به اینکه ۲۴ ساعت ۱۴۴۰ دقیقه است، با یک تقسیم ساده به عدد ۴۵ دقیقه میرسیم.
 
جواب سوال شماره ۵:
 
تست هوش و تمرکز (سری 8)
 
 مجله مراحم

حالا می رویم سراغ سوال های امروز:

۱. شخصی لنگه جورابهای خود را مدتی پیش به صندوقی انداخته و اینک در آن صندوق، ۲۵ لنگه جوراب سفید و ۲۵ لنگه جوراب سیاه جمع شده است. حالا به هنگام شب، که برق نیز قطع شده آن شخص به یک جفت جوراب نیازمند است و چون چراغ پیدا نکرده در تاریکی به اتاقی که صندوق جورابها در انجاست رفته و در همان تاریکی می خواهد برای خود یک جفت جوراب انتخاب نماید که هردو سفید یا سیاه باشند! آیا می توانید بگوئید که چند لنگه جوراب باید از آن صندوق برداشته، با خود به روشنایی ببرد که بطور یقین در میان آنها یک جفت یکرنگ، یعنی هر دو سفید یا هر دو سیاه باشد؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 8)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۲. با توجه به شکل زیر سعی کنید در کمترین زمان ممکن به جای علامت سوال عدد مناسب را بگذارید.
 
تست هوش و تمرکز (سری 8)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۳. خانه مردی در طبقه ۲۰ام برجی است و او مجبور است برای رفت و آمد هرروز ۲۰ طبقه را بالا و پایین برود. او برای پایین آمدن از آسانسور استفاده می کند. اما برای بالا آمدن تنها تا طبقه ۱۵ام با آسانسور می آید و بقیه مسیر را از طریق پله طی میکند تا به خانه برود. آسانسور مشکلی ندارد. در ضمن او در روزهای بارانی برای رفتن به خانه اش کل ۲۰ طبقه را با آسانسور طی میکند. حالا می خواهیم بدانیم این مرد چرا تا طبقه ۱۵ام از آسانسور استفاده میکند و چرا در روزهای بارانی تا طبقه ۲۰ام با آسانسور می آید؟

 
تست هوش و تمرکز (سری 8)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

۴. به قرارگیری اعداد در پازل دقت کنید و با پیدا کردن رابطه بین اعداد جای خالی را پر کنید.
 
تست هوش و تمرکز (سری 8)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: