تست هوش و تمرکز (سری ۹)

مجله مراحم: تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.
 
******
در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل: تست هوش و تمرکز (سری ۸)
 
جواب سوال شماره ۱:

کافی است سه لنگه جوراب بردارد. در این صورت دو لنگه قطعا همرنگ خواهند بود.

 
جواب سوال شماره ۲:

 
عدد ۶ است، چون مجموع اعداد هر ستون ۱۵ میشود و ستون وسط هم با تبعیت از همین قانون ۶ واحد دیگر نیاز دارد تا به ۱۵ برسد.
 
جواب سوال شماره ۳:

 
او مرد قد کوتاهی است. چون دکمه طبقه پایین در دسترس آن مرد است هیچ مشکلی در پایین آمدن ندارد. اما از آنجا دکمه طبقه ۲۰ در ارتفاع بالاتری قرار دارد. وی مجبور است تنها تا طبقه ۱۵ که دستش به دکمه آن می رسد بالا برود و بقیه مسیر را از طریق پله ها طی می کند. اما چون روزهای بارانی همراه خود چتری دارد با استفاده از آن دکمه طبقه ی ۲۰ را میزند و دیگر نیازی نیست ۵ طبقه را نیز از طریق پله طی کند.
 
جواب سوال شماره ۴:

 
اگر دو ستون راست و چپ را درنظر بگیریم به صورت زیگزاک بین عدد رابطه ای وجود دارد. در ستون راست به ۱۰ دو واحد زیاد شده و عدد ۱۳ شده و بعد از اون به صورت زیگزاگ ۳ واحد زیاد شده است. عدد ۱۳ به ۱۶، عدد ۱۶ به ۱۹، عدد ۱۹ به ۲۲ تبدیل شده.
در ستون چپ از ۱۰ دو واحد کم شده و عدد ۸ شده و بعد از اون بصورت زیگزاگ دو واحد کم شده. عدد ۸ به ۶، عدد ۶ به ۴ و عدد ۴ به ۲ تبدیل خواهد شد.
 

مجله مراحم

 
حالا می رویم سراغ سوال های امروز:
 
۱. چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد و میخواهد از پلی بگذرد که این پل ظرفیت تحمل دو چیز را دارد. چگونه این چوپان گرگ و گوسفند و علف را به آن طرف پل ببرد بدون اینکه هیچ کدامشان خورده شوند؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 9)
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
۲. در تصویر چند مثلث میبینید؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 9)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
 
۳. پس از آن که شمعی روشن بود، سر دیگر آن را نیز روشن کردیم و یک سوم ساعت دیگر طول کشید تا شمع سوخت…
 
اگر شمع در آغاز از دوطرف روشن شده بود و یک سر آن تنها زمانی که یک سوم میانی آن باقی مانده بود، خاموش میشد، سوختن شمع چه مدت طول می کشید؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 9)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
 
۴. اشکال این عکس چیست؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 9)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

 

مجله مراحم

 
 
 
 
۵. چه عددی را باید به جای علامت سوال بگذاریم؟
 
تست هوش و تمرکز (سری 9)
 
.

جواب سوالات در قسمت بعدی منتشر می شود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: