تشکر لیگ اسپانیا از فاطمه حمامی دختر معلول ایرانی

تشکر لیگ اسپانیا از فاطمه حمامی دختر معلول ایرانی را در ادامه ببینید.

تشکر لیگ اسپانیا از فاطمه حمامی

فاطمه حمامی دختر هنرمند معلول ایرانی
که با هنرنمایی و نقاشی های شگفت انگیز
خود باعث حیرت جهانیان شده است اینبار از طریف لیگ اسپانیا یا لالیگا مورد تقدیر قرار گرفته است.

این دختر هنرمند معلول که با کشیدن
عکس های افراد مشهور مورد توجه رسانه ها
قرار گرفته است اینبار توسط فدراسیون اسپانیا حامیت شده و از او تشکر کرده است.

خانم حمامی با پایش نقاشی میکشد او اینبار تصاویر بازیکنان باشگاه اسپانیا را نقاشی کرده است و باعث توجه رسانه های اسپانیایی شده است.

صفحه رسمی لالیگا با انتضای تصاویر نقاشی شده که توسط فاطمه حمامی کشیده شده است از او قدردانی نموده است.

تشکر لیگ اسپانیا از فاطمه حمامی دختر معلول ایرانیتشکر لیگ اسپانیا از فاطمه حمامی دختر معلول ایرانی

صفحه رسمی لالیگا در توئیتر از فاطمه حمامی دختر نقاش ایرانی تجلیل کرد.

حمامی دختر با استعداد و معلول ایرانی است که نقاشی های فوق العاده ای از ستاره های فوتبال رسم می کند. صفحه رسمی لالیگا در توئیتر از حمامی دختر نقاش ایرانی به دلیل نقاشی کردن ستاره های این لیگ تجلیل کرد. در پست صفحه رسمی لالیگا آمده است: «فاطمه حمامی با استعداد، شجاعت و عزم ثابت کرد که می توان تقریبا بر هر مانع غلبه کرد.»

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: