تصادف با گاردریل منجر به قطع پای راننده شد +تصاویر

تصادف خونین با گاردریل

برخورد شدید خودروی کیا با گاردریل در کیلومتر ۲ جاده کاشان قم منجر به قطع شدن پای راننده شد.

تصادف با گاردریل که منجر به قطع شدن پای راننده شد

تصادف با گاردیل,تصادف خونین,برخورد با گاردریل

تصادف وحشتناک با گاردریل
تصادف با گاردیل,تصادف خونین,برخورد با گاردریل

تصادف با گاردیل,تصادف خونین,برخورد با گاردریل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: