سقوط عجیب خودرو در داخل مترو + تصاویر

سقوط عجیب خودرو در داخل مترو و تصادف عجیب خودرو در مترو و تصاویر ورود عجیب یک خودرو به داخل مترو را ببینید.

مجله مراحم : روز گذشته یک راننده کنترل ماشین خود را از دست داده و از در ورودی ایستگاه مترو مرینوس در بورسا، ترکیه وارد مترو شده است.

 

سقوط عجیب خودرو در داخل مترو

سقوط عجیب خودرو در داخل مترو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: