تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

تصاوير وحشتناك از شكار مار ها را ببیینید.

مارهای دارای گونه های مختلفی در جهان هستند و تا به حال ۴ هزار گونه از انها کشف شده است که در بین انسان ها جانورانی خبیث و منفور به شمار میروند.

مار به دو دسته نیش دار و بدون نیش تقسیم میشوند که مارهایی که دارای نیش هستند اغلب سمی بوده و سم انها نیز بر اساس گونه های مختلف متفاوت است.

برخی از آنها مانند مار آبی بلچر سمی ترین گونه در دنیا هستند که یک میلی گرم آن قادر است صد انسان را در ۳ دقیقه به کام مرگ بکشاند.

اما گونه ای دیگر از انها وجود دارد که به آن مار پیتون گفته میشود پیتون سمی نیست ولی بسیار قدرتمند است و به پیچیدن به دور طعمه همه استخوان های آن را خورد و خمیر میکنند و با خیال راحت و به آسانی آن را میبلعد.

تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

شکار گرگ توسط مار پیتونشكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

این مارهای بدون زهر نسل تکامل یافته از دایناسورهایی که به آنها اژدها گفته میشند هستند آنها در میلیون ها سل پیش دارای پا و بال بوده اند و به گفته زیست شناسان انها ملکه های روی زمین بوده اند و با پرواز و نیش خود میتوانستند هر جانوری را بر روی زمین شکار کنند.

شکار سوسمار توسط مار پیتونشكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

این حیوان خبیث هر جانوری را که در سر راه خود ببینید می بلعد و برای انها فرقی نمیکند که خزنده باشد یا چرنده و فرصت نصیب شان شود شیر و پلنگ ها را هم شکار میکنند.

شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

در تصاویر و ویدئوهایی که در گذشته در مجله مراحم منتشر نموده ایم از صحنه های نبرد انها مطالبی منتشر نمویدم که میتوانید انها را در بخش کلیپ های سایت مشاهده نمایید.

شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار هاتصاوير وحشتناك از شكار مار هاشكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار هاتصاوير وحشتناك از شكار مار هاشكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار هاتصاوير وحشتناك از شكار مار هاشكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار هاتصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها شكار مار,طعمه مار,تصاوير وحشتناك از شكار مار ها

زیستگاه این موجودات در کشرهای آفریقایی و آمریکای جنوبی میباشد و روند تولید مثل انها به سرعت انجام میشود و به همین دلیل تعداد انها رو به افزایش است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: