تصاویر:خسارات بارش تگرگ در خراسان شمالی

خسارات بارش تگرگ در منطقه جرگلان خراسان شمالی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: