تیپ های دهه ۶۰

تصاویر تیپ های دهه ۶۰ و تصاویر تیپ دهه ۵۰ را در ادامه ببینید.

مد و مدل همیشه در حال تغییر بوده است هر سال
مدل های متفاوتی از لباس ها در جامعه مد میشود
و مورد استقبال دختران و پسران جوان قرار میگیرد
البته بیشتر مواقع مدل هایی که جدید مد میشود کمی
ناهنجار و خنده دار به نظر میرسد ولی کم کم فراگیر شده
و در جامعه جا می افتد نمونه بار آن همین شلوار و لباس های
پاره که این روزها به وفور در خیابانها میبینیم.

خیلی ها در ابتدا این مدل شلوارها را به سخره
میگرقتند و به افرادی که این لباس ها را میپوشیدند
نگاه تمسخر امیز و تحقیر امیزی داشتند اما بعد از
مدتی این مدل ها در جامعه جا باز کرد و همه جوانان
و جتی افراد مسن از این نوع مدل ها استفاده میکنند.

در کل هر چیزی که در جامعه مد میشود ابتدا به سخره گرفته
میشود و بعد به مرور زمان همه گیر میشوند!

سالها پیش تیپ و پوشش جالب مد بود البته میگوییم جالب
به این علت است که در این دوره از زمان جالب است چرا که
در زمان خودش هرکسی این مدل تیپ ها را میزد کاملا شخصیت لاکچری داشته!

در دهه ۵۰ و دهه ۶۰ شلوار و لباس گشاد مد بود تیپ هایی
که امروزه وقتی به انها نگاه میکنیم ناخداگاه میخندیم
کما اینکه این نوع تیپ برای خود برو بیایی داشته اند.

تصاویر تیپ های دهه ۶۰ و تصاویر تیپ دهه ۵۰

تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50

لباس و شلوار گشاد موهای بلند و ریخته بر روی گوش
و از همه مهمتر داشتن پشت مو از شاخصه های تیپ های
دهه شصت بود مدهایی که حالا جایشان را لباس و شلوارهای
تنگ گرفته و مدل موهایی که دور سر را میتراشند و کف سر
را بلند میگذارند یا به اصطلاح موها را آلمانی میزنند.

همچنین ببینید: چرا دهه شصتیها ازدواج نمیکنند؟

هر چند سالها بعد هم این لباسها و شلوارهای تنگی که
در دهه ۸۰ و ۹۰ مد شده اند به مسخره گرفته میشوند.

مدل مانتوی دختران دهه ۶۰

تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50مدل مانتوی دختران دهه شصت

تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50تیپ های دهه شصت  تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50تصاویر تیپ های دهه ۶۰ و تصاویر تیپ دهه ۵۰ تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50عکس های یادگاری دهه ۶۰عکس های یادگاری دهه 60

تیپ دهه شصت علی دایی و کریم باقری تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50

تیپ اصغر فرهادی دردهه ۶۰تصاویر تیپ های دهه 60,تیپ دهه 50

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: