تصاویری از زائران بیت الله الحرام

تصاویر ثبت شده یک حاجی با دوربین گوشی همراه از زائران بیت الله الحرام.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845515.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845519.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845517.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845516.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845520.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845521.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845522.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845526.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845523.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845525.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845528.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845529.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845532.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/25/4/1845533.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: