اینجا هم ایران است! زندگی در عمق خط فقر

زندگی در عمق خط فقر

بشاگرد منطقه‌ایست دورافتاده در شرق استان هرمزگان. بیشتر مردم روستاهای بشاگرد به دلیل خشکسالی‌ شدید، فقر و نبود جاده ارتباطی مناسب در کپر زندگی می‌کنند.

رنج فقر، دورافتادگی و خشکسالی زندگی را بر ساکنان این منطقه سخت کرده است. در این میان زنان و دختران دو چندان گرفتار رنج‌اند. آنها مجبورند متحمل سایه سیاه اعتیاد، زور و تعصبات کورکورانه مردان نیز باشند.

همچنین زنانی که به دلایل مختلف شوهران خود را از دست داده‌اند و با دست خالی بار سرپرستی فرزندانشان را به دوش می‌کشند و نیز دخترانی که مجبور می‌شوند در سن کم تن به ازدواج دهند، ازدواج‌هایی که بیشتر ناخواسته و ناآگاهانه‌اند.

تصاویری از زندگی مردم در بشاگرد

مردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایرانمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایران

تصاویری از زندگی مردم در بشاگردمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایرانمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایران

تصاویری از زندگی مردم در بشاگردمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایرانمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایران

تصاویری از زندگی مردم در بشاگردمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایرانمردم بشاگرد,زندگی زیر خطر فقر,زندگی مردم بشاگرد,مردم فقیر نشین ایران

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: