تصاویری جالب از ابرهای کلاهکی

ابرهای جالب به شکل کلاه

گاهی ابرهایی بر فراز کوه های بلند در اقصی نقاط جهان تشکیل می شود که شباهت زیادی به کلاه دارد.

ابرهای جالب با طرح کلاه

ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی

 

ابرهای جالب به شکل کلاه
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی
ابر بشقاب پرنده,ابر کلاه دار,ابر کلاهکی,ابر قارچی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: