تصاویری دردناک از فاجعه منا

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

امان از دل مادر

 

آخرین لحظه خدا حافظی شهید حاج محسن حسنی قاری قرآن نفر اول مالزی جایزه اش حج بود.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: