تصاویری دیده نشده از داخل پلاسکو اوایل ساخت !

تصاویری دیده نشده از داخل پلاسکو اوایل ساخت !

عکس دیده‌نشده از داخل مرکز خرید پلاسکو در اوایل ساخت

تصویر زیر داخل مرکز پلاسکو در اوایل ساخت را نشان می دهد.

 
مجله مراحم : تصویر زیر داخل مرکز پلاسکو در اوایل ساخت را نشان می دهد. این ساختمان صبح امروز دچار آتش سوزی شده و فرو ریخت.
 
 داخل پلاسکو اوایل ساخت , عکس دیده‌نشده از داخل مرکز خرید پلاسکو  , عکس داخل مرکز خرید پلاسکو , مرکز خرید پلاسکو
داخل پلاسکو اوایل ساخت , عکس دیده‌نشده از داخل مرکز خرید پلاسکو , عکس داخل مرکز خرید پلاسکو , مرکز خرید پلاسکو
 
 
 داخل پلاسکو اوایل ساخت , عکس دیده‌نشده از داخل مرکز خرید پلاسکو  , عکس داخل مرکز خرید پلاسکو , مرکز خرید پلاسکو
داخل پلاسکو اوایل ساخت , عکس دیده‌نشده از داخل مرکز خرید پلاسکو , عکس داخل مرکز خرید پلاسکو , مرکز خرید پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: