تصاویری که علم فیزیک را به چالش میکشد

مجله مراحم: در ابتدا به نظر می رسد این تصاویر همه قوانین فیزیک را نقض کرده باشند اما در واقع قوانین فیزیک این اجازه را به ما می دهند تا کارهای شگفت انگیزی انجام دهیم.
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: