تصاویر : آموزش تصویری نحوه تیمم کردن

تصاویر : آموزش تصویری نحوه تیمم کردن

آموزش تصویری و مرحله به مرحله تیمم کردن

 آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن
آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

مجله مراحم : «تیمم» در لغت به معنای قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه «عملی است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل می‏شود».

 

آموزش تصویری نحوه تیمم کردن

تیمم بر دو نوع است:تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل و به این صورت انجام می‏گیرد:ابتدا کف دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن جایز است، می‏زنیم. سپس هر دو دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن – از جایی که موی سر می‏روید – تا روی ابروها و بالای بینی می‏کشیم. بعد با کف دست چپ، بر تمام پشت دست راست – از مچ تا سر انگشتان – و در آخر کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ می‏کشیم (انگشتان هم جزو کف دست است)

 آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن
آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

آموزش تیمم

 آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن
آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

آموزش تصویری تیمم

 آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن
آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

روش تیمم کردن

 آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن
آموزش تصویری نحوه تیمم کردن , نحوه تیمم کردن , آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: