تصاویر ابرماه دیشب درهوای وحشتناک تهران

تصاویر ابرماه دیشب درهوای وحشتناک تهران

رصد بزرگ‌ترین ماه ۷۰ سال گذشته

مجله مراحم : همزمان با غروب خورشید در دوشنبه ۲۴ آبان، هلال ماه در بزرگترین اندازه ممکن در آسمان شب دیده شد.
 
این حالت به ابرماه شهرت دارد و طی آن ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین رسید. وقتی ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین می‌رسد، ۳۰% روشن‌تر و ۱۴% بزرگتر از همیشه دیده می‌شود که هر ۴۱۲ روز یکبار پیش می‌آید.
 
 
 
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
 رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون
رصد بزرگ‌ترین ماه , تصاویر ابرماه , عکس های سوپر مون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: