تصاویر: اتوبوس دو زیست در کانادا

مجله مراحم: اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند.کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: