تصاویر: ادای احترام به معصومه ابتکار

روز بزرگداشت محیط زیست

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206261223278931177804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206261223253031177804.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: