تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملا عام +حواشی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی در ملا عام و عکس های اعدام قاتل آتنا اصلانی را در ادامه ببینید

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

قاتل آتنا اصلانی بامداد امروز ۲۹ شهریور ۹۶ در ملاعام در پارس آباد به دار آویخته شد.

حکم وی اعدام برای تجاوز و برای قتل قصاص و برای سرقت شلاق و حبس و رد مال تعیین شده بود.
از روز قبل محل اعدام در محله باکری آماده سازی شده بود و
داربست های اجرای حکم اعدام بسته شده بود و جرثقیل نیز در این آماده بود.

مردم برای دیدن صحنه به دار آویخته شدن متجاوز و قاتل دختر ۷ ساله تجمع کرده بودند و لحظه شماری می کردند.

حکم به دار آویخته شدن و اعدام قاتل آتنا اصلانی در پارس آباد مغان اردبیل جلوی دیدگان مردم انجام شد.

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

خواندن حکم در محل به دار آویختن

مردم از شب قبل در محله باکری جمع شده بودند و چندین
ساعت منتظر ماندند تا اعدام شدن قاتل آتنا اصلانی را با چشم خود ببینند. 

مردم خشمگین با دادن شعارهای بیشرف بیشرف در محل
اعدام تجمع کرده بودند و هر لحظه تعداد مردم در محل بیشتر می شد.

خانواده آتنا اصلانی نیز در ساعت ۴:۳۰ بامداد در این محل حاضر بودند.
مردم به سمت محل اعدام با حالت انزجار و خشم گینانه هجوم آوردند و داربست ها را شکستند .
که ماموران امنتیتی مانع ورود آنها به محل اعدام شدند.
بعد از شلوغی و به خوردن نظم محل اعدام بهنام پدر
آتنا اصلانی
مردم را به آرامش دعوت کرد تا این لحظات طبق قانونو طی شود.

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

اتفاق وحشتناک دیگری که در محل اعدام افتاد آتش سوزی بود که در این محل روی داد

و این آتش سوزی به علت شکستن لوله گاز بود که
ماموران آتش نشانی به موقع وارد عمل شدند و آن را اتفا کردند.

 ساعت ۶ صبح اسماعیل رنگرز ،قاتل آتنا اصلانی را
محل اعدام آوردند و مردم با خشم شعار بی شرف سر دادند.

پدر و مادر و خانواده آتنا نیز ورود قاتل دخترشان را به

محل شاهد بودند و در این هنگام  حکم با بلندگو

قرائت شد و بعد از آن طناب دار دور گردن اسماعیل جعفر زاده انداخته شد.

در زمان اجرای حکم اعدام مردم با سوت و کف این اعدام شدن اسماعیل را همراهی می کردند.
در اولین ساعات روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ مرد قاتلی به
دار آویخته شد که بعد از تجاوز به دختر ۷ ساله وی خفه کرده و به قتل سانده بود.

عکس های اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانیتصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

تصاویر اعدام قاتل آتنا اصلانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: