تصاویر: افتتاح انجمن کوتوله های ایران

مراسم افتتاحیه انجمن کوچولوهای ایرانی ( کوتاه قامتان بلند همت ) همزمان با ولادت امام حسین (ع) در خیابان نبردجنوبی تهران برگزار شد.
 
 
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213109332_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213111220_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/1395022121311428_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213114637_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213116337_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213118459_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213117102_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213105245_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213106477_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/1395022121390483_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/1395022121310412_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213111797_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/02/21/13950221213113310_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: