تصاویر: اولین زنان ارتش نروژ

مجله مراحم؛ نخستین زنانی که در ارتش نروژ به طور رسمی استخدام شدند.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: