تصاویر: اینجا روستا است یا بهشت؟

 

در سال ۱۳۹۰ آلبومی در سایت مراحم منتشر شد که در مورد روستای زیبایی در هلند بود. عکس های کاملتری از این روستا بدستمان رسیده که در این البوم مشاهده میکنید. Giethoorn روستایی توریستی در هلند است که هیچ جاده ای ندارد و تمام حمل و نقل آن با استفاده از راه های آبی امکان پذیر است اطراف این روستای زیبا را دریاچه های کوچک و بزرگ پوشانده اند که زیبایی آن را دوچندان می کنند.این روستا را میتوان ونیز هلند نامید.

کیفیت تصاویر بالاست صبر کنید بارگذاری شوند

 

http://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/mrTAmm8z8b.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/dfCHBkBSSX.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/di1PJg2agE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/svUeWIbjw0.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/vodYSd7blC.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/vWHwIpb4Fq.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/SfOC72qR1Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/3U8Jgdx2xb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/igzn02vLAW.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/viUOxnkb0v.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/hNw6q5daMg.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/2cJ7VFRvSa.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/1csocSqcWq.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/GQUqa40zr5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/0D0jTI012F.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/b9zOjgwaHu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/tsf5rrAHcH.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/S3C8kJSdrT.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/OI8wrtw3KQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/rhpbMbwY0t.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/APLJoNnHEJ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/i95cVbmq8o.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/Ozkbb0jRsy.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: