تصاویر: اینجا روستا است یا بهشت؟

 

در سال ۱۳۹۰ آلبومي در سایت مراحم منتشر شد كه در مورد روستاي زيبايي در هلند بود. عكس هاي كاملتري از اين روستا بدستمان رسيده كه در اين البوم مشاهده ميكنيد. Giethoorn روستایی توریستی در هلند است که هیچ جاده ای ندارد و تمام حمل و نقل آن با استفاده از راه های آبی امکان پذیر است اطراف این روستای زیبا را دریاچه های کوچک و بزرگ پوشانده اند که زیبایی آن را دوچندان می کنند.اين روستا را ميتوان ونيز هلند ناميد.

کیفیت تصاویر بالاست صبر کنید بارگذاری شوند

 

http://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/mrTAmm8z8b.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/dfCHBkBSSX.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/di1PJg2agE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/svUeWIbjw0.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/vodYSd7blC.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/vWHwIpb4Fq.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/SfOC72qR1Z.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/3U8Jgdx2xb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/igzn02vLAW.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/viUOxnkb0v.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/hNw6q5daMg.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/2cJ7VFRvSa.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/1csocSqcWq.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/GQUqa40zr5.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/0D0jTI012F.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/b9zOjgwaHu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/tsf5rrAHcH.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/S3C8kJSdrT.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/OI8wrtw3KQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/rhpbMbwY0t.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/APLJoNnHEJ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/i95cVbmq8o.jpghttp://topnop.ir/uploads/201307/tpn7400/large/Ozkbb0jRsy.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: