تصاویر: باغ خوشبوی لیمو

مجله مراحم: برداشت لیمو از باغات لیموترش منطقه هشت بندی هرمزگان آغاز شده است.

 

 

مجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: