تصاویر : بدل آندرانیک تیموریان همه را شگف زده کرده است !

تصاویر : بدل آندرانیک تیموریان همه را شگف زده کرده است !

 بدل آندرانیک تیموریان همه را متعجب کرد 

 
تبریزی ها برای یافتن جانشین آندو دست به دامان یک بازیکن گرجستانی شده اند، بازیکنی که از قضا شبیه آندرانیک است!
 
کاخا بازیکن گرجستانی که از نظر ظاهری نیز شباهت هایی به آندرانیک تیموریان دارد، در پست هافبک تدافعی اصلی ترین گزینه ای است که جای آندو را پر خواهد کرد.

 

در هفته های گذشته که آندو به دلیل بیماری و مصدومیت در ترکیب ماشین سازی حضور نداشت، کاخا به جای او در ترکیب قرار گرفت و عملکرد خوبی هم داشت.

بدل آندرانیک تیموریان

 بدل آندرانیک تیموریان , آندرانیک تیموریان , شباهت بدل آندرانیک تیموریان, شباهت عجیب بدل آندرانیک تیموریان
بدل آندرانیک تیموریان , آندرانیک تیموریان , شباهت بدل آندرانیک تیموریان, شباهت عجیب بدل آندرانیک تیموریان
 
 بدل آندرانیک تیموریان , آندرانیک تیموریان , شباهت بدل آندرانیک تیموریان,  شباهت عجیب بدل آندرانیک تیموریان
بدل آندرانیک تیموریان , آندرانیک تیموریان , شباهت بدل آندرانیک تیموریان, شباهت عجیب بدل آندرانیک تیموریان
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: