تصاویر برداشت رطب در بوشهر

برداشت رطب از نخلستانهای استان بوشهر آغاز شد.

 

نخلستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: