تصاویر: بزن بزن در مجلس

صحنه هایی از درگیری سیاستمداران حزب های مختلف در مجالس کشورهای دنیا را در زیر مشاهده می کنید.
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: