تصاویر بکر از مزرعه توت فرنگی کردستان

مزرعه توت فرنگی ، عکس های زیبا از بوته های توت فرنگی ، عکس های باغ توت فرنگی در کردستان ، عکس های برداشت توت فرنگی ، عکس های چیدن توت فرنگی

توت فرنگی یا همان طلای سرخ کردستان از اواسط اردیبهشت ماه برداشت آن در مزارع استان آغاز می شود. این محصول در کردستان با توجه به کیفیت بالا و سطح زیر کشت بیش از ۳۰ هزار هکتار باعث شده است که بیش از ۱۲ هزار خانوار مشغول به کشت و برداشت این محصول شوند و ۸۰ درصد نیاز کشور را تامین کنند.

عکس های مزرعه توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

عکس های چیدن توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

 

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

 

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

مزرعه توت فرنگی,باغ توت فرنگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: