تصاویر جالب از اهلی کردن حیوانات در اسپانیا

فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا

فستیوال “راپا داس بستاس” یا اهلی کردن حیوانات که عموما حیواناتی همچون اسب و گاو های رام نشده هستند در منطقه گالیسیای اسپانیا برگزاار شد.(تصاویر در ادامه مطلب)

فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا

فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا فستیوال اهلی کردن حیوانات در اسپانیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: