تصاویر جالب از اهلي كردن حيوانات در اسپانيا

فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا

فستيوال “راپا داس بستاس” يا اهلي كردن حيوانات كه عموما حيواناتي همچون اسب و گاو هاي رام نشده هستند در منطقه گاليسياي اسپانيا برگزاار شد.(تصاویر در ادامه مطلب)

فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا

فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا فستيوال اهلي كردن حيوانات در اسپانيا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: