تصاویر: جراحی دندان خرس ۲۵۰ کیلویی

جراحی دندان خرس ۲۵۰ کیلویی

جراحی دندان‌های یک خرس قهوه ای ۲۵۰ کیلویی در باغ وحش «Johannismuhle» آلمان

 

 

 جراحی دندان خرس 250 کیلویی ,عمل جراحی روی خرس
جراحی دندان خرس ۲۵۰ کیلویی ,عمل جراحی روی خرس

پنجه غول پیکر خرس

پنجه های خرس ,عمل جراحی روی خرس
پنجه های خرس ,عمل جراحی روی خرس
 جراحی دندان خرس 250 کیلویی ,عمل جراحی روی خرس
جراحی دندان خرس ۲۵۰ کیلویی ,عمل جراحی روی خرس
 جراحی دندان خرس 250 کیلویی ,عمل جراحی روی خرس
جراحی دندان خرس ۲۵۰ کیلویی ,عمل جراحی روی خرس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: