تصاویر: جشنواره جوکول در رشت

مجله مراحم: جشنواره جوکول با رویکرد شهروندی و با برگزاری برنامه های متنوع از چهارشنبه سیزدهم مرداد به مدت سه روز در پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری رشت برپا است.

هر سال بر طبق رسمی دیرینه، شلتوک برنج را قبل از کامل شدن رشد که به آن «جوکول» گفته می‌شود، درو کرده و دانه سبز آن را پس‌از جدا کردن پوست آن بو داده و بعنوان آجیل مصرف می‌کنند.«جوکول» در فرهنگ استان گیلان نماد سرسبزی و برکت است.

 

	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایران	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایران	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایران	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایران	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایران	جشنواره جوکول در رشت٬ جشنواره سنتی رشت٬ جشنواره گندم در رشت٬ جشنواره های شمالی ایرانhttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/15/1395051510415634_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/15/13950515104200418_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/15/13950515104202805_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/15/13950515104205425_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/15/13950515104205425_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: