تصاویر: جشن قهرمانی رئال در مادرید

 کهکشانی ها موفق شدند یازدهمین قهرمانی را در لیگ قهرمانان اروپا کسب کنند و به پر افتخارترین تیم در لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد.
 
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر / درحال تکمیل
 
جشن قهرمانی رئال مادرید در کنار هواداران+تصاویر
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: