تصاویر: جنگل رویایی زردآلو در چین

مجله مراحم: جنگل زردآلو درشمال غرب چین نزدیک به مرز قزاقستان واقع شده که هرساله گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می کند، شکوفه های بسیار زیبا که به رنگ صورتی و سفید دیده می شود جذابیت خاصی به این جنگل داده است. در ادامه تصاویری از زیباترین و بزرگترین جنگل چین را مشاهده می کنید.

 
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 جنگل زردآلو درشمال غرب چین, جنگل زردآلو, جنگل زردلو در چین, درختان زرد آلو, جنگل زردالو, باغ زردالو
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: