تصاویر دردناک از بی رحمی یک مادر

با قیچی به بچه اش حمله کرد

شیائو بائو نوزاد هشت ماهه چینی بخاطر گاز گرفتن مادرش در حین شیر خوردن این تاوان وحشتناک را پس داد. مادر وی که هیچ گونه بیماری روانی در موردش تائید نشده ۹۰ بار با قیچی به او حمله می کند.(تصاویر بیشتر در ادامه مطلب)
این نوزاد توسط دو عمویش در حالی که غرق در خون بود به بیمارستان برده می شود و نزدیک به ۱۰۰ بخیه به بدن این نوزاد زده می شود.

با قیچی به بچه اش حمله کرد با قیچی به بچه اش حمله کرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: