تصاویر دردناک دختر ۱۸ ساله یمنی

تصاویر دردناک دختر ۱۸ ساله یمنی

 
مجله مراحم :  روز گذشته تصاویری تکان دهنده از یک دختر ۱۸ ساله یمنی در جهان مخابره شد که همه را شوکه کرد. این تصاویر حکایت از وضعیت وخیم تغذیه ای مردم این کشور دارد.

این دختر ۱۸ ساله صیدا نام دارد و بخاطر سوء تغذیه در بیمارستان بستری شده است.

در حال حاضر سه میلیون نفر از مردم یمن به کمک های فوری غذایی نیاز دارند و بر اساس آمارها ۳۷۰ هزار کودک گرسنه هم اکنون در این کشور زندگی می کنند.

تصاویر دردناک  تکان دهنده دختر ۱۸ ساله یمنی

 
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر 18 ساله یمنی  ,  تصاویر دردناک دختر 18 ساله یمنی
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر ۱۸ ساله یمنی , تصاویر دردناک دختر ۱۸ ساله یمنی
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر 18 ساله یمنی  ,  تصاویر دردناک دختر 18 ساله یمنی
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر ۱۸ ساله یمنی , تصاویر دردناک دختر ۱۸ ساله یمنی
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر 18 ساله یمنی  ,  تصاویر دردناک دختر 18 ساله یمنی
تصاویر دردناک و تکان دهنده دختر ۱۸ ساله یمنی , تصاویر دردناک دختر ۱۸ ساله یمنی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: