تصاویر دستگیری لات های تهران

تصاویر دستگیری لات های تهران

تصاویر دستگیری لات های تهران تصاویر دستگیری مواد فروشان و شرورها و زورگیران تهران سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران در حاشیه دستگیری تعداد اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر در جمع خبرنگاران تعداد افراد دستگیر شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۶۰۰ توزیع کننده مواد مخدر و ۸۶ اراذل و اوباش اعلام کرد و گفت: قول می دهیم که این طرح استمرار داشته باشد و با کلیه فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی توسط پلیس خواهد شد.

وی افزود: در سال های گذشته ۳۵۰ نقطه آلوده در تهران داشتیم که با طرح هایی که توسط پلیس انجام شد هم اکنون به ۱۴۰ نقطه کاهش یافته که ان شالله تمامی این مراکز را پاکسازی خواهیم کرد.

تصاویر لات و لوت های تهرانی

تصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهران تصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهران تصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهران تصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهران تصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهرانتصاویر دستگیری لات های تهران,دستگیری زورگیران تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: