تصاویر زایمان عقرب

زایمان عقرب یکی از صحنه های عجیب خلقت خداوند است زایمان عقرب بسیار شگفت انگیز و دیدنی میباشد که شما را به دیدن لحظه تولید مثل عقرب دعوت میکنیم.

تصاویر لحظه زایمان عقرب

معرفی عقرب

کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد.

عقرب‌ ها شب‌ها به آرامی به فعالیت‌های زیستی خود می‌پردازند و بیشتر در آب و هوایی گرم فعال هستند. 

این جانوران چنگال‌های خارداری دارند که در واقع قسمتی از دهان آن‌ها محسوب می‌شوند. آنها قادرند که مادهٔ سمی خطرناکی از قسمت عقب بدنشان به طرف مهاجمین بپاشند.

این جانور بیشتر در شب شکار می‌کند و پاهای بلند جلویی خود را برای پیدا کردن غذا به‌کار برده و پس از یافتن غذا آن را با چنگال‌هایش می‌گیرد.

کژدم‌ها اغلب در طول روز در زیر سنگ‌ها یا در حفره‌های به نسبت خنک زیر زمین پنهان می‌گردند.

عکس های لحظه زایمان عقرب

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

روز چهارم بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردند

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

روز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاست

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود.

زایمان عقرب,زاییدن عقرب,تولید مثل عقرب

تولید مثل عقرب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: