تصاویر: زندگی در کنار مورچه خوار

در سال ۲۰۱۱ کلبه ای جدید می خرد و متوجه می شود مورچه ها و موریانه ها در حال خراب کردن این خانه هستند،او پس از پیدا کردن ۲ مورچه خوار هم صاحب ۲ حیوان خانگی بامزه شد و هم از شر موریانه ها خلاص شد.

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/3wJRM9QEZl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/zDLKdnOdAu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/oeDuMaJ618.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/1DOBLdyUMd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/g5VoMeJCtl.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/WQQ15HLgcM.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/KjXaRwZTZ8.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/BtCX84idqV.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7981/large/z0PrG7A4zc.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: