تصاویر زیباترین صخره جهان در انگلستان

تصاویر زیر نمایی از یک صخره زیبا و بی‌نظیر است که به صخره خودکشی معروف است. صخره یک دماغه گچی بلند زیبا در جنوب انگلستان، نزدیک به شهر ایست بورن در شهرستان سا*** است.

این صخره ساحلی  که در داخل منطقه اداری، شورای ایست بورن بارو واقع شده است بلندترین صخره گچی مشرف به دریا در بریتانیا است. ارتفاع رو به افزایش آن در حال حاضر ۱۶۲ متر بالاتر از سطح دریا است. این صخره زیبا و وسیع بازدید کننده‌های بسیاری دارد. ارتفاع آن به نوعی آن را بدنام کرده است. چرا که این ارتفاع برای پایان دادن به زندگی بعضی از افراد انتخاب می‌شود. 

در حال حاضر این صخره زیبا با گورهایی از افرادی که خود را از آن پرت کرده‌اند، جلوه‌ای مرموز و غریبی دارد که به نام صخره خودکشی در جهان معروف شده است. امواج دریا به تدریج سنگ‌های موجود در ساحل را شسته و آنها را به مروز زمان بر روی هم انباشته است، به همین دلیل بهمن کوچکی از سنگ‌های سخت در این ساحل وجود دارد. کوچکترین لغزش منجر به سقوط بر روی این سنگ‌ها شده که در نهایت زندگی فرد خاتمه خواهد یافت. این صخره یک بار در بهار ۲۰۰۱ به دلیل باران‌های سنگین بهاری فرو پاشیده و دوباره از نوع جان گرفته و قد کشیده است. این صخره یک نقطه یا مکان خاصی دارد که تاکنون بیست مرگ از این نقطه گزارش شده است. مسئولان محیط زیست سعی کرده‌اند با درست کردن تفرجگاه، گذاردن مامورانی که ۲۴ ساعته به طور منظم در آن گشت‌زنی می‌‌کنند و همچنین با استفاده از افرادی که در این منطقه دائما مشغول تبلیغ زندگی و قبح ناامیدی و خودکشی هستند،  این بدنامی را از این صخره ساحلی دور سازند. 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: