تصاویر سربازان آمریکا در عراق که هیچوقت پخش نشد +حذف

تصاویری متفاوت از سربازان آمریکا در عراق

سربازان آمریکا در عراق سالهاست که اقامت دارند این سربازان جنایات زیادی در عراق انجام داده اند از تجاوز به زنان عراقی گرفته تا صدها جنایت دیگر که در تاریخ ثبت خواهد شد اما در میان این سربازان نیز افراد دیگری هم بودند که اخلاق را رعایت کرده و به مردم عراق کمک رسانی میکردند اگرچه تعداد این افراد کم بود اما آنها خارج از سیاست و قدرتی که در دست داشتند ریم انسانیت را به جا می اوردند.

در زیر تصاویری از کمک رسانی و رفتار های انسان دوستانه تعداد کمی از سربازان امریکایی را مشاهده میکنید که مثل بقیه سربازان امریکایی نبودند.

سربازان آمریکایی

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

تصاویر سربازان امریکایی که هیچ وقت از تلویزیون ایران پخش نشد

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

سربازان آمریکا در عراق,انسانیت,کار انسان دوستانه

تصاویری متفاوت از سربازان آمریکا در عراق و رفتار انسان دوستانه سربازان آمریکایی به مردم عراق,تجاوز سربازان امریکایی به مردم عراق

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: