تصاویر شوهر بدون دست و زن بدون پا

شوهر بدون دست و زن بدون پا

شوهر بدون دست و زن بدون پا زوج متفاوتی که با نواقصی جسمانی که دارند در کنار هم احساس خوشبختی زیادی میکنند این زوج جوان ایرانی مورد توجه رسانه های خارجی نیز قرار گفته است.

ما همیشه به دیگران غبطه می خوریم و تمام داشته های خود را نادیده می گیریم،مگر اینکه گاهگاهی کسی را ببینیم که از  موهبتی محروم است آنموقع شاید کمی خدا را به خاطر داشته هایمان شکر کنیم اما فراموش می کنیم

  که نباید به حال کسی غبطه بخوریم از یاد می بریم که باید از همان چیزی که هستیم و داریم نهایت استفاده را بکنیم و شاد باشیم و خدا را شکر کنیم.

زوج معلول خوشبخت

 این مقدمه ای بود برای تصاویری که در زیر آورده ام،تصاویری که انسان را تکان می دهد و باعث می شود اگرچه برای چند لحظه  به خود بیاییم.من با دیدن این تصاویر واقعا ناراحت شدم و احساس کردم انسانهای سالم چه دلایل محکمی برای شادی و خوشبختی دارند اما از آن بی خبرند احمد و فاطمه هر دو معلول هستند، احمد از هر دو دست و فاطمه از هر دو پا معلول است احمد و فاطمه حالا یک سال است که با هم ازدواج کرده اند و با تمام محدودیتها یکدیگر را پذیرفته اند.احمد پای هرگز نداشته فاطمه را جبران می کند و فاطمه دست هرگز نداشته احمد را این دو چه زیبا معنی زندگی را درک کرده اند و با هم شاد و خوشبخت اند.
 

 شوهر بدون دست و زن بدون پا

ازدواج دختر و پسر معلول

شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروسی و داماد معلول 06e0f968b2 copy شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول

تصاویری از زندگی زوج معلول

472a2eb79d copy شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول

مراسم عروسی دختر و پسر معلول جسمی

69c935f553 copy شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول

زندگی متفاوت شوهر بدون دست و زن بدون پا

b83813ddc4 copy شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول شوهر بدون دست و زن بدون پا,زوج معلول,عروس و داماد معلول

شوهر بدون دست و زن بدون پا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: