تصاویر شگفت انگیز از بلال های رنگی

شاید تا بحال بلال رنگی ندیده باشید. ماهم ندیدیم. ولی یکی از کشاورزان امریکایی در سال ها قبل به کشت بلال مشغول بوده متوجه میشود از هر چند هزاربلالی که برداشت میکند تعدادی از آنها رنگی هستند. او زندگی خود را وقفمطالعه و بررسی این دلیل میکند و پس از سالها با گسترش بذر این نوع بلال ها به شهرت دست یافته است.

بلال های او کاملا طبیعی بوده ولی دانه های آن به رنگ های رنگین کمانی و البته شیشه ای اند. کارن بارنس نام این کشاور با فکر است که بعدهاراه او را تعدادی از شرکت های پرورش بذر در آمریکا ادامه داده اند. عکس هایی از این بلال های رنگی را در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده مینمایید.

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn7936/large/AcwCuMhsgF.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7936/large/7ndkmucQog.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7936/large/Z9k3Ytoufh.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7936/large/xtDQIg9vj4.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7936/large/C4Vz3DcePA.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: