تصاویر عاشورا در لرستان مردم سر تا پا در گِل

تصاویر عاشورا در لرستان ؛ مردم سر تا پا در گِل و عکس های عزاداری روز عاشورا در خرم آباد را در ادامه ببینید.

تصاویر عاشورا در لرستان

مجله مراحم: مردم استان لرستان، هر ساله در روز
عاشورای حسینی در عزای اباعبدالله الحسین(ع) خود را به
گل آغشته می‌کنند و به عزاداری می‌پردازند.

در فرهنگ لرستان به کسی که اندوهگین است “شون کِز” می گویند
و وقتی شانه ها “گِل مالی” شود نشانه “کِز شدن” یا غمناک بودن
انسان است. آغشته کردن تمام قامت در مراسم سوگ اوج فاجعه و
اندوه را نشان می دهد چنانکه به گِل نشستن کنایه از اوج اندوه است.

آیین گِل مالی در روز عاشورای لرستان

یک مردم کهنسال کوهدشتی در رابطه با رسم گل مالی در دورا
ن جوانی خود به خبرنگار مهر می گوید: وقتی عزیزی از دست می رفت،
مردان تکه ای از سیاه چادر برشانه می افکندند و شانه های خود را گل می گرفتند.

کسانی که از روستاهای دیگر هم به مراسم سوگ می آمدند به
احترام بازماندگان شانه های خود را گل می مالیدند تا خود را در غم
آن ها شریک کنند. اما بازماندگان نزدیک سرتاپای خود را گل می مالیدند.

اما مردم لرستان سال هاست این رسم کهن را به سوگواری
عاشورا گره زده و با مقدس کردن آن آیینی ساختند که جزئی جدانشدنی
از عزاداری روز عاشورا شده است.

تصاویر عاشورا در لرستان

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

گل مالی مردم لرستان در روز عاشورا

عکس های عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

محسن رضایی در عزاداری لرستان

گل مالی مردم لرستان در روز عاشورا

گل مالی مردم لرستان در روز عاشورا

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

عزاداری روز عاشورا در خرم آباد,تصاویر عاشورا در لرستان

تصاویر عاشورا در لرستان,عاشورا در خرم آباد

تصاویر عاشورا در لرستان,گل مالی در عاشورا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: