تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی در دریاچه

تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی

تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی را مشاهده میکنید گروهی از مسیحیان برزیلی برای شرکت در مراسم غسل تعمید خود را به شمال سرزمین های اشغالی رسانده و در آب‌های رود اردن غسل تعمید کردند. در امتداد رود اردن مکانی به نام Yardenit تعبیه شده که مسیحیان در آنجا مراسم خود را برگزار می‌کنند.

بنا به اعتقاد مسیحیان امپراتور اتیوپی عیسی مسیح را در رود اردن غسل تعمید داد و بر همین اساس آنان خود را در این مکان غسل تعمید می‌دهند. کسی که مورد غسل تعمید قرار می‌گیرد باید به‌طور کامل در آب قرار بگیرد و سر و صورت او به‌سمت پایین خم شده‌باشد. این کار برای کسب بخشش از گناهان و زندگی‌ دوباره است.

غسل تعمید مختلط در دریاچه

تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی تصاویر غسل تعمید زنان و مردان مسیحی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: