تصاویر: فرار مردم فلوجه از دست داعش

تصاویر منتشر شده از صدها شهروند عراقی که از فلوجه فرار کرده اند، و خود را به “گارما” در جنوب این شهر رسانده اند نشان می دهد که بیشتر آنان زن و کودک هستند.
 
مجله مراحم: در شرایطی که بیشتر فراریان از فلوجه را زنان و کودکان تشکیل می دهند، گزارش های دریافتی از این شهر بیان می کند “داعش” مردان و نوجوانانی را که حاضر به جنگیدن در کنار عناصر این گروه نباشند، اعدام می کند.
 
ارتش عراق، اعلام کرده است ۷۶۰ نفر، که بیشترشان زن و کودک هستند و از مناطق شرق و جنوب شرق فلوجه فرار کرده اند، از منطقه خارج شده اند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان مللنیز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت هزاران تن از اهالی فلوجه که در این شهر گرفتار شده اند، اعلام کرده است که تعداد این افراد به ۵۰ هزار تن می رسد. گزارش ها از افرایش اعدام مردان و نوجوانانی در فلوجه حکایت دارد که از جنگیدن در صفوف داعش خود داری کرده اند. 
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه
 
(تصاویر) فرار زنان و کودکان از فلوجه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: