تصاویر: فوتبال مختلط در لجن زار

مجله مراحم؛ چینی ها ظاهرا در برگزاری جشنواره های مختلف قصد دارند گوی سبقت را از هندی ها بگیرند و با چنین برنامه هایی بیشتر ازپیش توریست های نقاط مختلف جهان را به سوی کشورشان جذب کنند.

روز گذشته جشنواره فوتبال در گِل و لای با هیجان و جذابیت فراوان در چین برگزار شد.

نکته جالب درباره این جشنواره که در شهر “نانجینگ” استان “جیانگ سو” برگزار شد حضور خانوادگی چینی ها در این فوتبال غرق در گِل و لای بود.

 فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

جشنواره فوتبال در گِل و لای زنان و مردان در چین

عکس های فوتبال مختلط, فوتبال زنان و مردان چینی در گل و لای, عکس های فوتبال در گل و لای,بازی فوتبال در گل و لای, فستیوال چینی ها, فوتبال مختلط

فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

جشنواره فوتبال در گِل و لای

فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

جشنواره فوتبال زنان و مردان در چین

 فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

 فوتبال مختلط زنان و مردان آن هم در این وضعیت

فوتبال در گِل و لای زنان و مردان در چین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: