تصاویر : لوگوهای المپیک را در طول تاریخ ببینید

 
 
 مجله مراحم : المپیک ریو دوژانیرو جمعه هفته جاری در برزیل آغاز می‌شود. این بازی‌ها از سال ۱۹۶۸ در المپیک مکزیک با لوگوی مخصوص به خود برگزار شد. تاکنون ۱۳ المپیک لوگو داشته‌اند که در زیر به آنها اشاره می شود.
 
.

المپیک ریو نیز با لوگویی با نام وینیسیوس و تام برگزار می شود.

 
 

کبوتر صلح اولین لوگوی المپیک بود. مکزیک میزبان این رقابت‌ ها در سال ۱۹۶۸ بود
.

کبوتر صلح اولین لوگوی المپیک بود. مکزیک میزبان این رقابت‌ها در سال ۱۹۶۸ بود.

اولین لوگو رسمی المپیک والدی نام داشت. مونیخ میزبان این رقابت‌ها در سال ۱۹۷۲ بود.

اولین لوگو رسمی المپیک والدی نام داشت. مونیخ میزبان این رقابت‌ها در سال ۱۹۷۲ بود.

المپیک ۱۹۷۶ مونترال لوگویی به نام آمیک داشت.

المپیک ۱۹۷۶ مونترال لوگویی به نام آمیک داشت.

میشا نام لوگو المپیک ۱۹۸۰ مسکو بود.

میشا نام لوگو المپیک ۱۹۸۰ مسکو بود.

المپیک ۱۹۸۴ لوس آنجلس لوگویی به نام سم داشت.

المپیک ۱۹۸۴ لوس آنجلس لوگویی به نام سم داشت.

هودوری نام لوگو بازی‌های ۱۹۸۸ سئول بود.

هودوری نام لوگو بازی‌های ۱۹۸۸ سئول بود.

بارسلونا با لوگویی به نام کوبی به استقبال المپیک ۱۹۹۲ رفت.

بارسلونا با لوگویی به نام کوبی به استقبال المپیک ۱۹۹۲ رفت.

لوگو بازی‌های ۱۹۹۶ آتلانتا ایزی نام داشت.

لوگو بازی‌های ۱۹۹۶ آتلانتا ایزی نام داشت.

اولی، سید و میلی نام لوگو المپیک ۲۰۰۰ سیدنی بود.

اولی، سید و میلی نام لوگو المپیک ۲۰۰۰ سیدنی بود.

لوگو بازی های ۲۰۰۴ آتن آتنا و پووس نام داشت.

لوگو بازی های ۲۰۰۴ آتن آتنا و پووس نام داشت.

بیبی، ژینگ ژینگ، هوآن هوآن، یینگ یینگ و نینی نام لوگو های المپیک ۲۰۰۸ بود.
 
بیبی، ژینگ ژینگ، هوآن هوآن، یینگ یینگ و نینی نام لوگو های المپیک ۲۰۰۸ بود.
نام لوگو بازی‌های ۲۰۱۲ لندن ونلاک و ماندوویل بود
.
 
 
 
نام لوگو بازی‌های  ۲۰۱۲ لندن ونلاک و ماندوویل بود.
المپیک ریو نیز با لوگویی با نام وینیسیوس و تام برگزار می شود
.

المپیک ریو نیز با لوگویی با نام وینیسیوس و تام برگزار می شود.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: